Forskare: Invandrare anpassar sig relativt snabbt till svenska värderingar

Efter tio år i Sverige har invandrare samma syn som svenskar generellt på hur viktigt det är med familj, fritid och politik. Även när det gäller religion, självbestämmande och tillit anpassar de sina värderingar, men det går långsammare. Det visar nationalekonomen Olle Hammar i sin SNS-rapport »Migranters attityder och värderingar«.

I rapporten analyserar Olle Hammar enkätdata över attityder och värderingar relaterade till individualism och synen på inkomstskillnader hos ett globalt urval av migranter runt om i världen. Hans resultat visar att ursprungslandets kultur inledningsvis påverkar migranternas syn på ekonomisk ojämlikhet och omfördelning, men efterhand börjar effekten av det nya landets kultur i stället att dominera.

Olle Hammar presenterar också enkätdata från den pågående undersökningen Migrant World Values Survey som omfattar ett stort urval (cirka 8 000 personer) utomeuropeiska invandrare i Sverige, primärt från Afghanistan, Eritrea, Iran, Irak, Somalia, Syrien och Turkiet. Enligt preliminära resultat har de som invandrat efter tio år samma syn på hur viktigt det är med familj, fritid och politik som genomsnittssvensken. När det gäller religion, självbestämmande (exempelvis synen på homosexualitet, abort och skilsmässa) och tillit tar det dock längre tid. För dessa värderingar har gapet ungefär halverats under samma period.

»Eftersom vissa dimensioner också är kopplade till värderingar som skyddas i svensk lag kan starkare samhällsinsatser krävas om man vill försöka påskynda denna typ av värderingsintegration. Värderingsintegrationen sker generellt sett snabbare hos yngre personer, därför kan sannolikt tidig utbildning spela en viktig roll för detta«, enligt Hammar.

om författaren och rapporten

Olle Hammar är doktor i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) samt Institutet för Framtidsstudier. Hans forskning handlar om frågor relaterade till ekonomisk ojämlikhet, migration och kultur.

Rapporten SNS Analys 80: Migranters attityder och värderingar bygger på kapitlet »The Cultural Assimilation of Individuals and Preferences for redistribution« i Olle Hammars avhandling The Mystery of Inequality: Essays on Culture, Development, and Distributions, samt på enkätdata från det pågående projektet Migrant World Values Survey, som genomförs inom ramen för World Values Survey. De första resultaten från projektet har sammanfattats i två forskningsrapporter: Med migranternas röst: Den subjektiva integrationen (2019) och Med migranternas röst II: Hur blir man värmlänning? (2021), båda författade av Bi Puranen vid Institutet för framtidsstudier.