Lärdomar om integration

Hur kan integrationen av nyanlända förbättras i Sverige? Det har varit huvudfrågan i SNS treåriga forskningsprojekt Lärdomar om integration som nu avslutas.

Medverkande

Nina Drange, forskare vid The Ragnar Frisch Centre for Economic Research och Statistisk Sentralbyrå Norge. Författare till rapporten Promoting integration through child care: Lessons from Norway

Hans Grönqvist, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och även verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Medförfattare till rapporten Studiegapet mellan inrikes och utrikes födda elever

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och affilierad till Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Medförfattare till rapporten Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Johann Knigge, nationell chef för Svenska Röda Korset

Roger Mörtvik (S), statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen och medlem i forskningsprojektets referensgrupp

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.