Hej praktikanter!

Vårens praktikanter kommer att jobba med SNS forskningsprojekt och kommunikation.

Emelie Lekebjer och Per Johansson läser sista terminen på masterprogrammet i statsvetenskap vid Lunds respektive Stockholms universitet.
Sebastian Ekberg läser masterprogrammet i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Varför sökte ni till SNS?

Emelie: Jag fick tips av min studievägledare som tyckte att en praktik på SNS skulle passa mig. Det är intressant att SNS tar ett väldigt brett grepp om olika policyområden. Jag lockas även av att få vara med och förmedla forskning som påverkar samhällsdebatten och gör ett avtryck i politiken. Jag ser SNS som en bra plats att omsätta mina teoretiska kunskaper från utbildningen i praktiken och uppskattar att det är en politiskt obunden organisation.

Sebastian: Jag sökte mig till SNS för att det är en arbetsplats där man får röra sig precis i det gränsland mellan forskning och policytillämpning där jag trivs allra bäst. Att få jobba med och lära mig mer om aktuella samhällsfrågor, samtidigt som man hela tiden utgår ifrån akademiska forskningsresultat är superstimulerande. Jag har också hört väldigt goda omdömen från kompisar som har jobbat här innan mig, så när jag såg att ni sökte praktikanter tvekade jag inte en sekund med att skicka in min ansökan.

Per: Den huvudsakliga anledningen till att jag valde SNS för praktik är den akademiska och kunskapsinriktade miljön. Och så tilltalas jag av den dynamiska arbetsgången där man kommer i kontakt med flera olika områden och där ett nytt projekt alltid väntar runt hörnet. Avslutningsvis var den positiva energin på SNS en viktig pusselbit för min del.

Är du också intresserad av att söka en praktikplats hos oss? Nu kan du söka till höstens praktikprogram. Mer information hittar du här.