Nytt SNS-projekt igång om produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt

I ett nytt projekt fokuserar SNS på framtidens produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Referensgruppen har inlett sitt arbete.

Nu har SNS nya forskningsprojekt Produktivitet, konkurrenskraft och hållbar tillväxt kommit igång. Nyligen sammanträdde medlemmarna i projektets referensgrupp för första gången. Projektet pågår i tre år och fokuserar på de långsiktiga förutsättningarna för högre produktivitet, stärkt konkurrenskraft och hållbar ekonomisk tillväxt.

Referensgruppen i samband med första mötet.

»Produktivitetstillväxten är avgörande för vårt välstånd på sikt och den har bromsat in under de senaste årtiondena. Nu är det hög tid att rikta strålkastarna mot problemet och fördjupa diskussionen om vad som kan bidra till högre produktivitet«, säger Klas Tikkanen, ordförande i referensgruppen och operativ chef för Nordic Capital.

Frågor som berörs inom projektet är bland annat hur vi säkrar morgondagens kompetens, vad som behövs för att öka investeringarna samt hur produktivitet, konkurrens och handel påverkas av statsstöd och industripolitik. Namnkunniga forskare har knutits till projektet. Dess slutrapport skrivs till exempel av Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid IIES.

»Vi är väldigt glada att ha med oss en mycket kunnig referensgrupp, som redan gett feedback för att öka projektets relevans. Vi kommer både att ge ut flera forskningsrapporter och anordna seminarier och möten om aktuella ämnen«, säger Louise Lorentzon, forskningsledare på SNS och ansvarig för projektet.

Referensgruppen består av:

 • AstraZeneca
 • Ericsson
 • Finansdepartementet
 • Google Sverige
 • IKEM
 • Kommerskollegium
 • Konkurrensverket
 • Luleå Kommunföretag
 • Mellby Gård
 • NCC
 • Nordic Capital
 • Patent- och registreringsverket
 • Sveriges Ingenjörer
 • Teknikföretagen
 • Tillväxtverket
 • Uniper
 • Vinnova

Från SNS vetenskapliga råd deltar även Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.