Fyra frågor till SNS nya forskningsledare Louise Lorentzon

Louise Lorentzon är ny forskningsledare på SNS. Hon disputerade i våras i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Louise har i sin forskning studerat effekterna av flera politiska reformer, bland annat inom sjukförsäkringen.

Varför vill du jobba som forskningsledare på SNS?

Jag tycker SNS fyller en viktig roll i samhället som jag gärna bidrar till. Jag tror att spridning av kunskap och samtal mellan olika aktörer är avgörande för att få välgrundad och bra politik på plats, och i förlängningen en bra utveckling av vårt samhälle. Jag ser även fram emot att själv få lära mig mer om olika samhällsfrågor och få en bredare förståelse för olika ståndpunkter.

Vad har du forskat om?

Jag har forskat om olika politiska reformer och försökt mäta deras effekter, till exempel införandet av kontantstöd till fattiga familjer. Vilka stöd som är effektiva för att hjälpa barn i fattiga familjer är en stor fråga både i rika och fattiga länder. En annan reform som jag har undersökt är borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukpenningen. En central fråga när det gäller sjukpenningen är hur en generös ersättning vid sjukdom kan kombineras med incitament för att arbeta, när arbetsförmåga finns. Det är särskilt komplicerat när det är svårt att bedöma arbetsförmågan. En slutsats jag drar utifrån min forskning är att det inte går att säga att borttagandet av den bortre tidsgränsen hade negativa effekter på långtidssjukskrivnas arbetsinkomster.

Jag tycker det är väldigt intressant att sätta forskningsresultat i ett samhällssammanhang och förstå hur de kan generaliseras, men det är också något av det allra svåraste med att forska.

Vilka samhällsfrågor är du särskilt intresserad av?

Jag är intresserad av många samhällsfrågor men extra intresserad är jag av frågor om klimat och jämlikhet. Till exempel om vad som ligger bakom människors olika vilja att minska klimatpåverkan och hur skola och välfärdssystem kan bidra till att alla barn får goda förutsättningar i livet. SNS gav ut en intressant rapport på det senare temat precis före sommaren, om långsiktiga effekter av mer undervisningstid i skolan, skriven av Martin Fischer, Martin Karlsson och Therese Nilsson.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Jag tycker mycket om att vara i naturen, träna akrobatik och umgås med vänner och familj.

Läs pressmeddelandet om SNS nya forskningsledare.