Hur bör konsumtion beskattas?

Webbinarium Ons 2 juni 2021
Tid och plats

Onsdag 2 juni 2021, 13:00–14:15

Förändringar av skattesystemet står högt på den ekonomisk-politiska dagordningen. Men fokus är främst på kapital- och arbetsinkomstbeskattningen, medan konsumtionsbeskattningen hamnat mer i skymundan. I en ny SNS-rapport analyserar skatteforskaren Spencer Bastani hur konsumtion bör beskattas och presenterar förslag till förändringar i skattesystemet.

Konsumtionsskatter, det vill säga i huvudsak moms och olika punktskatter, utgör i dag cirka 30 procent av skatteintäkterna. I särklass viktigast är momsen. Dess utformning är reglerad inom EU, men det finns flexibilitet att på nationell nivå påverka momsen utformning och omfattning. I SNS-rapporten sammanfattar Bastani, docent i nationalekonomi vid IFAU, forskningen på området. Han analyserar också konsumtionsskatternas roll i skattesystemet i bredare bemärkelse och diskuterar konsekvenserna av att ändra balansen mellan skatter på arbete och konsumtion.

Kommenterar rapporten gör Kjell Jansson (M), ledamot i skatteutskottet, Anders Österberg (S), suppleant i skatteutskottet och Ulrika Hansson, skattejurist med expertis på momsfrågor hos Fastighetsägarna.

Webbinariet ingår i SNS forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld.

Medverkande

Spencer Bastani, docent i nationalekonomi verksam vid IFAU och knuten till Uppsala Center for Fiscal Studies, Uppsala universitet, samt Institutet för Näringslivsforskning

Ulrika Hansson, skattejurist, Fastighetsägarna

Kjell Jansson (M), ledamot i riksdagens skatteutskott

Anders Österberg (S), suppleant i riksdagens skatteutskott

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.

Anmälan

Mötet genomförs som ett webbinarium i Zoom. Det är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna samt press. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1‒2 timmar före webbinariet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter.

Du kan under mötet ställa frågor och göra inlägg antingen muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!