Hur bryter vi trenden för svensk skola?

Mån 18 mars 2013
Tid och plats

Måndag 18 mars 2013, 14:30–17:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Svenska fjärdeklassares läsförmåga har blivit sämre. Bland eleverna i åttonde klass fortsätter resultaten i matematik att sjunka. Det visar de internationella kunskapsmätningarna TIMSS och PIRLS där Sverige jämförs med andra länder. Hur illa är Sveriges läge och hur ska resultaten i undersökningarna tolkas? Hur gjorde Norge för att vända trenden?

Se seminariet på ur.se

Före årsskiftet presenterades de senaste siffrorna från TIMSS och PIRLS. Tusentals elever har fått sina kunskaper i matematik, naturkunskap och läsförståelse prövade. Resultaten är nedslående, även om det finns ljuspunkter. I vårt västra grannland går det däremot bättre: norska elever får högre resultat i samtliga undersökta ämnen.

Vid konferensen presenteras resultaten från de senaste undersökningarna. Vi får ta del av slutsatser från Norge: vilka åtgärder har fått landet att vända uppåt i PIRLS och TIMSS? Framstående lärare och utbildningsexperter kommenterar.

Medverkande

ANDREAS HERNVALD, matematiklärare vid Johan Skytteskolan i Stockholm
ANNA KAYA, lärare och mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2012
ANNE-BERIT KAVLI, internationell chef vid norska utbildningsmyndigheten
ANNE-MARIE KÖRLING, lärare, författare och mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2006
CAROLINE LIBERG, professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, Uppsala universitet
EVA LUNDGREN, projektledare TIMSS Skolverket
MATS MYRBERG, professor i specialpedagogik, Stockholms universitet
AGNES TONGUR, projektledare PIRLS Skolverket

Mötet leds av SNS forskningsledare CAMILO VON GREIFF.

SNS Utbildningskommission
Ett flerårigt forskningsprogram med fokus på den övergripande frågan hur Sverige ska kunna stärkas som kunskapsnation. Ambitionen är att arbetet ska mynna ut i tydliga och konkreta policyförslag för den svenska utbildningspolitiken. Läs mer.

Frågor om SNS Utbildningskommission besvaras av forskningsledare Camilo von Greiff, camilo.vongreiff@sns.se

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgift för seminariet är 595 kr för SNS-medlem* och 1 190 kr för icke medlem. Kaffe och smörgås ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 15 mars debiteras avgiften.

Varmt välkommen!

*Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Relaterat innehåll