Hur får vi jämställda bolagsstyrelser?

Tid och plats

Fredag 7 mars 2014, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Dagen före internationella kvinnodagen bjuder SNS in till ett samtal om hur bolagens styrelser kan bli mer jämställda.

Just nu pågår en intensiv debatt om jämställdheten i börsbolagens styrelser. Vissa menar att det råder brist på kvinnor med den erfarenhet från höga chefspositioner som krävs för att sitta i en styrelse. Andra hävdar att det finns gott om kompetenta kvinnor om man är beredd att ifrågasätta normen att en styrelseledamot måste ha vd-erfarenhet.

I statligt helägda bolag är andelen kvinnor nu 49 procent, att jämföra med börsbolagens 24 procent.

  • Vilka lärdomar kan man dra från statens arbete med att öka andelen kvinnor i bolagens styrelser?
  • Bör vi förändra kompetenskraven på styrelseledamöter?
  • Och hur går det med arbetet för att få fler kvinnor på ledande poster i näringslivet?

På seminariet medverkar finansmarknadsminister PETER NORMAN.

Medverkande
MICHAËLA BLOMQUIST, vd och partner vid Michaël Berglund Executive Search samt styrelseordförande i AllBright.
PIA HÖÖK, diversity manager på Skanska samt docent i genus, organisation och ledning.
MAGNUS JOHANSSON, ansvarig för rekryteringen av styrelseledamöter för de statliga bolagen
PETER NORMAN, finansmarknadsminister (M).
CAROLINE AF UGGLAS, aktiechef och ägaransvarig på Skandia Liv.

PERNILLA KLEIN, vice vd SNS, leder diskussionen.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för medlemmar i SNS* och press. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 5 mars, eller vid utebliven ankomst, debiteras 200 kr.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS.
Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!