SNS Analys nr 25. Ungdomsarbetslösheten går inte att pensionera bort

Anders Forslund

SNS Analys 2015.02.13

Fler äldre på arbetsmarknaden utgör inget hot mot ungdomars möjlighet att få arbete. En ökning av antalet personer som vill och kan arbeta leder till att fler jobb skapas. Därmed påverkas inte ungdomsarbetslösheten av höjd pensionsålder. Det är slutsatsen i en ny analys av nationalekonomiprofessorn Anders Forslund.

sns_analys_nr_25.pdf 390,1 KB PDF

Se seminariet på SVT Forum.

Det är en vanlig uppfattning att en högre pensionsålder skulle göra det svårare för unga att få jobb. Men det stämmer inte. Historiska data från Sverige och andra länder visar att när antalet personer i arbetskraften ökar, ökar också antalet sysselsatta. Anders Forslund visar på flera historiska exempel där ökat arbetsutbud gått hand i hand med ökad sysselsättning.

  • Från 1970-talet till 1980-talet ökade svenska kvinnors arbetskraftsdeltagande från 60 procent till närmare 85 procent. Men arbetslösheten i övriga grupper påverkades inte.
  • Exempel från USA, Israel, Portugal och Tyskland visar att ökad invandring inte påverkar arbetslösheten bland de infödda.
  • Under den senaste finanskrisen ökade sysselsättningen i Sverige med 40 000 personer samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder ökade, dels på grund av invandring och dels på grund av att ålderssammansättningen i befolkningen förändrades.

Det finns inga belägg i den empiriska forskningen för att ett längre arbetsliv skulle leda till högre ungdomsarbetslöshet. Inte heller är tidigare pensionering ett botemedel mot ungdomsarbetslöshet. Orsaken till ungdomsarbetslöshet är framförallt att ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg har svårt att få jobb. Det är inte ett arbetsmarknadsproblem att vara ung, problemet är att ha en bristfällig utbildning

Rapporten ingår i SNS projekt Innovationer för ett längre arbetsliv.

Press

Norrtelje Tidning 2015-03-17: Bara fördelar med att fler över 65 arbetar

Gotlands Allehanda 2015-02-27: Pensionspolitik med provokation

Arbetsliv 2015-02-17: Höjd pensionsålder inget hot mot unga

Helsingborgs Dagblad 2015-02-15: Justera siktet i jakten på jobben, Löfven

Aftonbladet 2015-02-15: Jag tänker på politikens ohederlighet

Smålandsposten 2015-02-14: Arbetslösheten minskar om fler äldre jobbar

Dagens Nyheter 2015-02-13: Myt att pensioneringar ger fler unga jobb

Dagens industri 2015-02-13: Så får vi ett längre arbetsliv

Hotellrevyn 2015-02-13: ”Tidig pension ger inte fler unga jobb”

Affärsvärlden/SIX News 2015-02-13: Fler äldre som jobbar ej hot mot unga