Hur hållbar är den nya lärarutbildningen?

Mån 18 november 2013
Tid och plats

Måndag 18 november 2013, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

För två år sedan implementerades en ny lärarutbildning, en i raden av reformeringar av lärarutbildningen inom relativt kort tid. Den nya lärarutbildningen syftar till att ha en tydligare struktur och ett större fokus på ämneskunskaper, undervisningsmetodik och konflikthantering.

Trots detta visar en undersökning av Lärarnas tidning att två av tre lärarstuderande anser att de får för lite undervisning i praktik och metod samt i planering och förberedelse av lektioner. Ännu fler anser att de får för lite undervisning i hur man hanterar konflikter med elever. Detta väcker frågor kring hur den nya lärarutbildningen har implementerats. Vilka kvarvarande utmaningar står lärarutbildningen inför? Kan den ständiga trätan om lärarutbildningen nu läggas åt sidan eller kommer det att krävas ytterligare förändringar? Kort sagt: hur hållbar är den nya lärarutbildningen?

SNS Utbildningskommission bjuder in till ett samtal om den nya lärarutbildningen där dessa frågor kommer att diskuteras. Sigbrit Franke, regeringens särskilda utredare bakom den nya lärarutbildningen, inleder med en beskrivning av reformen och sina reflektioner kring den nya utbildningen. Därefter följer ett samtal med olika aktörer.

Medverkande

ANDERS ALMGREN, 1:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
ERIK ARROY, ordförande, Sveriges Förenade Studentkårer
ANN-CHARLOTTE ERIKSSON, 1:a vice ordförande, Lärarförbundet
SIGBRIT FRANKE, tidigare universitetskansler
MARIA JARL, ordförande i Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet och vice ordförande för Lärarutbildningskonventet (LT)
MATS MYRBERG, professor i specialpedagogik, Stockholms universitet
EVA NISSER, initiativtagare till en fristående lärarutbildning
BERTIL ÖSTBERG, statssekreterare Utbildningsdepartementet

Mötet leds av CAMILO VON GREIFF, forskningsledare SNS.

SNS Utbildningskommission

Ett flerårigt forskningsprogram med fokus på den övergripande frågan hur Sverige ska kunna stärkas som kunskapsnation. Ambitionen är att arbetet ska mynna ut i tydliga och konkreta policyförslag för den svenska utbildningspolitiken. Läs mer.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är kostnadsfritt. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 15 november eller vid utebliven ankomst debiteras 200 kr.

Varmt välkommen!