Hur har statliga utredningar förändrats?

Ons 16 oktober 2019

Statliga utredningar har länge varit viktiga vägar till politisk konsensus och rationellt beslutsfattande i Sverige. Det gäller särskilt utredningar där en bred krets politiker deltar. En mycket stor del av svensk lagstiftning har sitt ursprung i förslag från statliga utredningar.

Tillsättningen av och förutsättningarna för de statliga utredningarna har dock förändrats. Antalet parlamentariska kommittéer har minskat drastiskt till förmån för särskilda utredare. Dagens parlamentariska läge – där stabila politiska majoriteter saknas – kan bidra till att utredningar missar att identifiera meningsskiljaktigheter i ett tidigt skede. Följden kan bli ökad polarisering.

Utifrån en unik databas har statsvetarprofessorn Carl Dahlström tillsammans med Erik Lundberg (Högskolan Dalarna) och Kira Pronin (University of Pittsburgh) undersökt statliga utredningar sedan 1990 när det gäller sammansättning, resurser och politiskt inflytande.

Vid seminariet presenterar Carl Dahlström studiens resultat. De sammanfattas också i en SNS-rapport som publiceras samma dag. Studien kommenteras av riksdagsledamoten Lotta Finstorp, som har varit ledamot i flera parlamentariska kommittéer, Anna Hedborg, som har lett och deltagit i många statliga utredningar, samt Katarina Sundberg, med erfarenhet både som beställare av statliga utredningar på Regeringskansliet och som huvudsekreterare och kanslichef för Agenda 2030-delegationen.

Statsvetarprofessorn Bo Rothstein inleder seminariet med en diskussion om expertinflytande.

Medverkande

Carl Dahlström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och medförfattare till en SNS Analys om statliga utredningar
Lotta Finstorp (M), riksdagsledamot
Anna Hedborg, ordförande i Delegationen för senior arbetskraft
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Katarina Sundberg, huvudsekreterare och kanslichef för Agenda 2030-delegationen samt ämnesråd på Miljödepartementet

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Antalet platser är begränsat. Vid avanmälan efter den 14 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras 295 kr.

Varmt välkommen!