Hur kan bankerna och fintech-bolagen dra nytta av varandra?

Tis 26 april 2016
Tid och plats

Tisdag 26 april 2016, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Snabbfotade fintech-bolag är en allt tydligare utmanare till de svenska storbankerna.

SNS Digitech Forum bjuder in till ett seminarium om samspelet mellan fintech och den traditionella banksektorn.

  • Stockholm är ett av Europas starkaste fintech-center. Kan bankerna dra nytta av Stockholms starka ställning?
  • Hur kan Stockholm fortsätta att utvecklas inom fintech?
  • Kommer traditionella banker och uppstickare inom fintech att behöva samarbeta mer och i så fall på vilket sätt?
  • Utgör nya digitala affärsmodeller en konkurrensutmaning för de etablerade bankerna? Vad har de traditionella bankerna för alternativ?

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS Digitech Forum som riktar sig till dig som vill ha fördjupad kunskap om den digitala ekonomin. SNS Digitech Forum finansieras med stöd från Vinnova.

Diskussionen leds av Beata Wickbom, digital strateg.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften för mötet är 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 22 april, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften. Antalet platser är begränsat.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!