Hur kan det bli lättare att göra bra utbildningsval?

Ons 7 september 2016
Tid och plats

Onsdag 7 september 2016, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Att välja utbildning är ett viktigt beslut. Framtida arbetsglädje och inkomst står på spel för den som väljer och på samhällsnivå påverkas kompetensförsörjningen och produktiviteten. Välkommen till en presentation av en ny forskningsrapport om vad som krävs för att människor ska kunna fatta välgrundade beslut om utbildning.

I forskningsrapporten Att välja utbildning – konsekvenser för individ och samhälle belyser nationalekonomen Anders Stenberg ett antal centrala frågeställningar kring människors utbildningsval:

  • Vilket utbildningsinnehåll på gymnasiet ger bäst avkastning?
  • Vad är de långsiktiga effekterna av vuxenutbildning?
  • Hur kan studie- och yrkesvägledningen förbättras?

I rapporten presenteras konkreta förslag på åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen och göra det lättare att fatta bra utbildningsbeslut.

Rapporten kommenteras av Annika Sundén, Arbetsförmedlingens analysdirektör, Tobias Karlström, vd, MedLearn och Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling, Teknikföretagen, och tidigare särskild utredare för den offentliga utredningen Välja yrke.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Samtalet leds av Helena Blomquist, journalist och moderator.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 395 kronor. I avgiften ingår ett ex av rapporten. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 5 september eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.