Hur kan det bli lättare att göra ett bra utbildningsval?

Seminarium 2016.09.07

I forskningsrapporten Att välja utbildning – konsekvenser för individ och samhälle belyser nationalekonomen Anders Stenberg ett antal centrala frågeställningar kring människors utbildningsval:

    • Vilket utbildningsinnehåll på gymnasiet ger bäst avkastning?
    • Vad är de långsiktiga effekterna av vuxenutbildning?
    • Hur kan studie- och yrkesvägledningen förbättras?

I rapporten presenteras konkreta förslag på åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen och göra det lättare att fatta bra utbildningsbeslut.

Rapporten kommenteras av Annika Sundén, Arbetsförmedlingens analysdirektör, Tobias Karlström, vd, MedLearn och Amelie von Zweigbergk, chef industriell utveckling, Teknikföretagen, och tidigare särskild utredare för den offentliga utredningen Välja yrke.