Hur kan lönesubventionerna förenklas?

Mån 9 oktober 2017
Tid och plats

Måndag 9 oktober 2017, 15:30–17:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

I dag finns tolv olika former av subventionerade anställningar. Floran av olika stödformer, med varierande villkor och detaljerade regelverk, har gjort systemet svårt att överblicka. Nu har regeringen sett över lönesubventionerna för att göra stöden mer ändamålsenliga. Vid seminariet presenteras regeringens förslag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Subventionerade anställningar riktar sig till nyanlända och andra personer som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Flertalet av stöden som i dag finns har tillkommit under den senaste tioårsperioden. Genom att ta bort omotiverade skillnader mellan dem hoppas nu regeringen göra anställningsformerna mer effektiva och träffsäkra.

Vid seminariet diskuterar vi regeringens förslag med representanter från arbetsgivare och fack.

Medverkande

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet
Susanna Gideonsson, ordförande, Handelsanställdas förbund
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
Louise Ring, HR-direktör, Axfood

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, leder samtalet.

Anmälan och pris

Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 6 oktober  eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

Varmt välkommen!