Mellan jobb. Omställningsavtal och stöd till uppsagda i Sverige

Lars Walter (red.)

De flesta arbetstagare i Sverige omfattas av något av de omställningsavtal som finns på den svenska arbetsmarknaden.

mellan_jobb_webb.pdf 1,6 MB PDF

Omställningsavtal är en form av kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter som innebär att anställda som blir uppsagda får stöd när de ska finna en ny anställning eller annan sysselsättning. De fungerar som ett komplement till social- och arbetslöshetsförsäkringarna och den offentliga arbetsmarknadspolitiken.

Här beskrivs och analyseras omställningsavtalen, de verksamheter som de reglerar och den roll de spelar på den svenska arbetsmarknaden. Fokus ligger på fallstudier av fem omställningsorganisationer: Trygghetsrådet TRS, Trygghetsrådet TRR, Trygghetsstiftelsen, Trygghetsfonden TSL och Omställningsfonden. Över 3 miljoner anställda omfattas av dessa organisationers avtal och drygt 40 000 personer får stöd av dem årligen.

I boken diskuteras också motsvarande system i andra europeiska länder. Vid internationell jämförelse framstår det svenska upplägget som unikt – inte i något annat land förekommer liknande kollektivavtalsstiftelser för omställning. Däremot finns en utveckling där allt fler länder utformar system som liknar det svenska.

Författare är Lars Walter (red.), Ola Bergström, Andreas Diedrich och Christina Mauléon, samtliga forskare i företagsekonomi.