Hur kan lönesubventionerna förenklas?

Seminarium 2017.10.10

I dag finns tolv olika former av subventionerade anställningar. Floran av olika stödformer, med varierande villkor och detaljerade regelverk, har gjort systemet svårt att överblicka. Nu har regeringen sett över lönesubventionerna för att göra stöden mer ändamålsenliga. Vid seminariet presenteras regeringens förslag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Medverkande

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet

Susanna Gideonsson, ordförande, Handelsanställdas förbund

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Louise Ring, HR-direktör, Axfood

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, leder samtalet.