Sjukersättningen och de äldres deltagande i arbetskraften

Seminarium 2018.05.18

Under 2000-talet har det blivit allt svårare att bli beviljad sjukersättning. Vad händer med de som blir nekade i dagens system? Arbetar de, tar de ut tidig pension, är de berättigade till sjukpenning eller arbetslöshetsersättning, eller har de kommunalt försörjningsstöd?

Medverkande

Johan Forssell, riksdagsledamot för Moderaterna, vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet, talesperson i frågor om migration, sjukförsäkring, familjepolitik och pensioner.
Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande i Socialförsäkringsutskottet.
Per Johansson, professor i statistik, Uppsala universitet och IFAU.
Lisa Laun, fil.dr i nationalekonomi och forskare, IFAU.
Mårten Palme, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.
Helena Olofsdotter Stensöta, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.