Hur kan vi lösa bristen på specialistsjuksköterskor?

Ons 28 november 2018

Bristen på specialistsjuksköterskor inom svensk sjukvård är ett växande problem. Vilka åtgärder behövs för att lösa kompetensförsörjningen? Och hur kan yrket bli mer attraktivt? Dessa frågor diskuteras när utredningen om specialistsjuksköterskeutbildningen presenteras på SNS.

Enligt Socialstyrelsen har andelen specialistsjuksköterskor per 1000 invånare sjunkit de senaste 20 åren. Med en växande och åldrande befolkning där allt fler vårdas i sina hem ökar samtidigt behovet av specialistsjuksköterskor. Nya arbetssätt i vården, såsom digitalisering, gör dessutom att specialistsjuksköterskans yrkesroll förändras. För att åtgärda bristen har regeringen tillsatt en utredning för att se över specialistutbildningarna för sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.

Välkommen till ett seminarium där Kenth Nauclér, särskild utredare, presenterar utredningens slutbetänkande. Medverkar gör även Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet, Lena Henning, HR-Direktör för Danderyds Sjukhus och Peter Seger, vd för Sophiahemmet AB.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21: a århundradet.

Medverkande

Lena Henning, HR-Direktör, Danderyds Sjukhus
Kenth Nauclér, särskild utredare för utredning av specialistsjuksköterskeutbildningen och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar för framtidens hälso-, och sjukvård (Dir 2017:86).
Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet.
Peter Seger, vd för Sophiahemmet AB.

Seminariet leds av Åsa Julin, journalist och moderator.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Vid avanmälan efter den 26 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!