Hur kan vi tillsammans minska brottsligheten?

Vad säger forskningen om vilka typer av brott som har ökat i Sverige och vilka som inte har det? Och hur kan olika delar av samhället gemensamt motverka brottslighet?

Medverkande

Pär Bygdeson, vd, Livsmedelshandlarna

Andreas Carlson (KD), vice ordförande i justitieutskottet

Hanna Jarl, kriminalvårdsdirektör, Kriminalvården

Gustaf Lantz (S), ledamot i justitieutskottet

Åsa Ljusberg, chef, enheten för trygghet och brottsförebyggande arbete, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle och affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier

Camila Salazar Atías, kunskapsområdeschef, Fryshuset

Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet och senior professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.