Hur kan vi tillsammans minska brottsligheten?

Seminarium Fre 13 maj 2022
Tid och plats

Fredag 13 maj 2022, 13:00–14:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm. Vi bjuder på wraps från 12:30.

Vad säger forskningen om vilka typer av brott som har ökat i Sverige och vilka som inte har det? Och hur kan olika delar av samhället gemensamt motverka brottslighet?

På seminariet behandlas såväl det lokala som det nationella perspektivet. I fokus står bland annat det dödliga skjutvapenvåldet, den organiserade brottsligheten och den kriminella ekonomins roll för den organiserade brottslighetens utveckling. Representanter från myndigheter, kommuner, näringsliv, civilsamhälle och politik samtalar om hur vi gemensamt kan möta en brottslighet som förändras i takt med att samhället förändras.

Amir Rostami och Jerzy Sarnecki är aktuella med den nyutkomna antologin Det svenska tillståndet om brottsutvecklingen i Sverige. I den ger de tillsammans med 20 andra forskare en bredare beskrivning av brottsproblematiken än den som vanligen förekommer i medierna och i den politiska debatten.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Medverkande

Pär Bygdeson, vd, Livsmedelshandlarna

Andreas Carlson (KD), vice ordförande i justitieutskottet

Hanna Jarl, kriminalvårdsdirektör, Kriminalvården

Gustaf Lantz (S), ledamot i justitieutskottet

Åsa Ljusberg, chef, enheten för trygghet och brottsförebyggande arbete, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle och affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier

Camila Salazar Atías, kunskapsområdeschef, Fryshuset

Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet och senior professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Vi bjuder på wraps från 12:30.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna.

Vid avanmälan efter den 12 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms för dig som anmält att du deltar på plats (detta gäller även för dig som deltar kostnadsfritt).

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!