Samtal med miljöekonomen Therese Lindahl om hållbar matkonsumtion

Forskaren Therese Lindahl berättar om sin forskning om hälsosamma och hållbara matvanor.

Therese är verksam vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och forskar om mänskligt beteende kopplat till miljö- och klimatfrågor. Hon är en av författarna till SNS konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat, som gavs ut i januari och har fått mycket uppmärksamhet i samhällsdebatten under året.

Välkommen till ett inspirerande samtal om vad som styr vår konsumtion och vilka metoder som kan förändra våra val!

Ilinca Benson, vice vd vid SNS, leder samtalet.