Hur kvalitetssäkrar vi digital vård?

Seminarium 2018.08.30

Utbudet och efterfrågan på digitala vårdtjänster har ökat snabbt de senaste åren. De nya tjänsterna kan vara ett sätt att effektivisera vården och göra den mer tillgänglig. Samtidigt finns en oro för att den digitala vården kan bli kostnadsdrivande och gå ut över patientsäkerheten.

Medverkande

05:32 Martin Sparr, chef för Enheten för systemanalys, Socialstyrelsen

33:11 Göran Petersson, professor i hälsoinformatik och verksamhetsledare för eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

48:53 Panelsamtal
Henrik Kangro, medicinsk chef, Min Doktor
Emma Spak, Samordnare Nära vård, Sveriges kommuner och landsting
Hanna Åsberg, ordförande, SFAM, Svensk förening för allmänmedicin

Marianne Rundström, journalist, leder samtalet