Dialogmöte med Olivia Wigzell om en äldreomsorgslag

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå en äldreomsorgslag och lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Utredningen leds av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. SNS bjuder in till samtal om uppdraget med representanter från kommun, region, akademin och funktionsrättsrörelsen.

Medverkande

Paula Blomqvist, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland (deltar via länk)

Ejja Häman Aktell, avdelningschef för vård och omsorg i Skellefteå kommun

Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige (deltar via länk)

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen och särskild utredare för Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS.