Hur klimatsmart är e-handeln?

De senaste tio åren har e-handeln i Sverige fyrdubblat sin omsättning och motsvarar idag runt 10 procent av detaljhandeln. En genomsnittlig månad handlar 65 procent av svenskarna på nätet. Men hur miljövänlig är e-handeln? Vad kan e-handels- och logistikföretag göra för att transporterna ska bli mer klimatsmarta? Och hur har coronakrisen påverkat konsumtionsmönstren?

Medverkande

Camilla Hållén, projektledare på Trafikanalys och författare till Trafikanalys rapport

Sofia Leffler Moberg, PostNords hållbarhetschef

Henrik Pålsson, universitetslektor vid institutionen för förpackningslogistik, Lunds universitet

Samtalet leds av Gustav Peldán Carlsson, projektledare SNS.