Hur integrerad bör den svenska elmarknaden vara med Europas?

Sedan energikrisen 2022 har ambitionen om en gemensam europeisk elmarknad ofta ifrågasatts, inte minst i Sverige.

Medverkande

Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraftnät

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Jussi Jyrinsalo, Senior Vice President, Transmission System Services and Grid Planning på Finlands stamnätsägare Fingrid

Daniel Liljeberg (KD), statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch

Fredrik Olovsson (S), energipolitisk talesperson och ledamot i Näringsutskottet

Johan Roupe, verksjurist på Energimarknadsinspektionen och vice-ordförande i CEER:s och ACER:s Electricity Working Group samt ordförande i ACER:s Enforcement & Compliance Group

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Jim Vilsson, chefsekonom på Danmarks stamnätsägare Energinet

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.