Hur påverkas forskarkarriären av att få barn?

Seminarium Tor 5 september 2024
Tid och plats

Torsdag 5 september 2024, 14:00–15:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från 13:45.

Jämställdhet i akademin är inte bara en rättvisefråga utan också en fråga om kvaliteten på forskningen. Både kvinnor och män har unika perspektiv och kompetenser som påverkar forskningsarbetet. Men trots en högre andel kvinnliga studenter är endast en knapp tredjedel av landets professorer kvinnor.

Under de senaste årtiondena har politiska åtgärder införts för att öka andelen kvinnliga professorer, bland annat ett specifikt mål om att hälften av alla nya professorer ska vara kvinnor senast år 2030. En framgångsrik forskarkarriär bygger inte sällan på att en snöbollseffekt uppstår kring forskningen som bedrivs tidigt i karriären, det vill säga under den tid då de flesta väljer att skaffa barn. En produktiv start på karriären påverkar antalet publicerade verk och en forskares citeringsgrad och därmed också chanserna att locka till sig externa forskningsmedel som kan finansiera den fortsatta forskningen.

Påverkas manliga och kvinnliga forskares karriärmöjligheter olika av att få barn? I en ny rapport från SNS har Olof Ejermo undersökt hur det första barnet påverkar vetenskaplig produktivitet, löneutveckling samt kvinnors respektive mäns utträde ur akademin.

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Högre utbildning och forskning.

Medverkande

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet

Olof Ejermo, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet och forskare vid Ratio

Cecilia Engdahl, docent i experimentell autoimmunitet och ledamot i Sveriges unga akademi

Johan Lindell, chef för avdelningen för forskningspolitik, Vetenskapsrådet

Sanna Wolk, ordförande, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)

Samtalet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 4 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!