Hur påverkas Sverige när Europas elmarknader slås ihop?

Seminarium 2016.04.20

Medverkande

Jonas Abrahamsson, vd, E.ON Sverige

Bo Diczfalusy, kanslichef, Energikommissionen

Anna Holmberg, energidirektör, Skogsindustrierna och SKGS, basindustrins samarbetsorganisation inom energifrågor

Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), leder även CERE (Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi), ett samarbete mellan SLU och Umeå universitet

Samtalet leds av Gunnar Wrede, ekonomijournalist.