Hur påverkas Sverige när Europas elmarknader slås ihop?

Seminarium 2016.04.20

Lyssna

Medverkande

JONAS ABRAHAMSSON, vd, E.ON Sverige
BO DICZFALUSY, kanslichef, Energikommissionen
ANNA HOLMBERG, energidirektör, Skogsindustrierna och SKGS, basindustrins samarbetsorganisation inom energifrågor
BENGT KRISTRÖM, professor i naturresursekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), leder även CERE (Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi), ett samarbete mellan SLU och Umeå universitet
Samtalet leds av GUNNAR WREDE, ekonomijournalist.