Brännhett om svensk skog. En studie om råvarukonkurrensens ekonomi

Robert Lundmark Patrik Söderholm

Efterfrågan på den svenska skogsråvaran har ökat under de senaste åren. En bidragande orsak är en ökad användning av skogsbränslen inom energisektorn – en följd av relativt höga skatter på fossilbränslen. Konkurrensen om skogsråvaran har blivit mer intensiv.

rapport-brannhett-om-svensk-skog.pdf 2,3 MB PDF

Brännhett om svensk skog analyserar den samhällsekonomiska rationaliteten i den svenska energipolitiken och bränslebeskattningen, bland annat träskiveindustrins råvaruförsörjningssituation, förutsättningarna för en ökad konkurrens om massaveden samt effekterna på skogsbränsleanvändningen av olika energiskattesystem. Hur bör energipolitiken utformas för att man skall undvika oönskade snedvridningar i konkurrensen om den svenska skogsråvaran?