Hur planerar kommunerna för nya bostäder?

Tid och plats

Måndag 21 maj 2018, 09:00–10:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Vilket ansvar har kommunerna för att lösa bostadsbristen? Överensstämmer översiktsplanerna med bostadsbehovet och avsättningen av mark för byggande? Varför byggs det mer i vissa kommuner än i andra? Och vilken roll har staten och regionerna? Det är några av frågorna som diskuteras när Utredningen om kommunal planering för bostäder presenteras på SNS.

Det råder brist på bostäder i stora delar av landet. Behovet av nybyggnation bedöms på nationell nivå. Samtidigt ligger ansvaret för bostadsförsörjningen och tilldelningen av mark för byggande hos kommunpolitikerna. För att öka bostadsbyggandet är det nödvändigt att skapa en gemensam bild av målen. Det är också viktigt att öka kunskapen om kommunernas arbete med att tillgodose svaga gruppers behov av bostad.

Välkommen till ett seminarium där Hanna Wiik, särskild utredare i Utredningen om kommunal planering, presenterar sina analyser och slutsatser. Ett delbetänkande i utredningen släpptes i slutet av 2017 och slutbetänkandet släpps i början av maj.

Kommenterar gör Thomas Kalbro, professor i fastighetensvetenskap vid KTH. Thomas berättar även om slutsatserna från rapporten Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och bostadsbyggandet, som han författade under förra året. Medverkar och ger ett kommunalt perspektiv gör Ullis Sandberg, Örebro kommun, och Jan Valeskog, Stockholms stad.

Medverkande

Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap, KTH
Ullis Sandberg, kommunalråd samhällsbyggnad, Örebro kommun
Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad
Hanna Wiik, särskild utredare för Utredningen om kommunal planering för bostäder

Moderator för samtalet är Pia Herrera, journalist.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 18 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!