Hur planerar kommunerna för nya bostäder?

Seminarium 2018.05.21

Vilket ansvar har kommunerna för att lösa bostadsbristen? Överensstämmer översiktsplanerna med bostadsbehovet och avsättningen av mark för byggande? Varför byggs det mer i vissa kommuner än i andra? Och vilken roll har staten och regionerna? Det är några av frågorna som diskuteras när Utredningen om kommunal planering för bostäder presenteras på SNS.

Medverkande

04:18 Hanna Wiik, särskild utredare för Utredningen om kommunal planering för bostäder
28:02 Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap, KTH
36:20 Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad
43:05 Ullis Sandberg, kommunalråd samhällsbyggnad, Örebro kommun

49:29 Panelsamtal

Moderator för samtalet är Pia Herrera, journalist.