Hur planerar kommunerna för nya bostäder?

Seminarium 2018.05.21

Lyssna

Vilket ansvar har kommunerna för att lösa bostadsbristen? Överensstämmer översiktsplanerna med bostadsbehovet och avsättningen av mark för byggande? Varför byggs det mer i vissa kommuner än i andra? Och vilken roll har staten och regionerna? Det är några av frågorna som diskuteras när Utredningen om kommunal planering för bostäder presenteras på SNS.

Medverkande

04:18 Hanna Wiik, särskild utredare för Utredningen om kommunal planering för bostäder
28:02 Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap, KTH
36:20 Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad
43:05 Ullis Sandberg, kommunalråd samhällsbyggnad, Örebro kommun

49:29 Panelsamtal

Moderator för samtalet är Pia Herrera, journalist.