Hur ska flyktingar få jobb? Erfarenheter från de nordiska länderna

Seminarium 2017.11.21

I Sverige tar det cirka nio år innan hälften av dem som flyktinginvandrat är etablerade på arbetsmarknaden. Hur ser det ut i våra grannländer? Vad kan vi lära av varandra?

Medverkande

Bernt Bratsberg, seniorforskare, Frischsenteret i Oslo

Marie Louise Schultz-Nielsen, seniorforskare, Rockwool Fonden i Köpenhamn

Olof Åslund, generaldirektör vid IFAU och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Samtalet leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.