Segregation och flyktinginvandrares företagande

Seminarium 2018.12.14

En ny studie visar att flyktinginvandrare som under 1990-talet placerades i områden med människor från samma etniska bakgrund startade egna företag i större utsträckning än andra flyktinginvandrare.

Medverkande

02:06 Henrik Andersson, fil.dr i nationalekonomi, Uppsala universitet
28:01 Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi, Linnéuniversitetet

47:00
Hossein Alfak, ordförande i Tensta företagarförening
Maroun Aoun, ansvarig för startfassegmentet på Almi Företagspartner och nationell projektledare för Almi Snabbspår

57:50 Panelsamtal

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.