SNS Konjunkturråd 2016: Systemfel i transportpolitiken

Seminarium 2016.01.28

I Konjunkturrådet 2016 medverkar Harry Flam, (ordförande), professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan, Ulrika Mörth, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet samt Jan-Eric Nilsson, professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Kommentarer från infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Samtalet leds av John Chrispinsson, journalist och författare.