Hur ska hälsoklyftorna minska?

Fre 21 oktober 2016
Tid och plats

Fredag 21 oktober 2016, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Välkommen till en hearing med Kommissionen för jämlik hälsa och ledande folkhälsoforskare. Vi kommer att diskutera de växande klyftorna i hälsa och livslängd mellan olika socioekonomiska grupper och vad som krävs för att vända utvecklingen.

Skillnaderna i hälsa ökar. Medellivslängden bland högutbildade är nästan sex år längre jämfört med bland lågutbildade. Kommissionen för jämlik hälsa har fått regeringens uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar.

Kommissionens ordförande Olle Lundberg presenterar Kommissionens analys om hälsoklyftorna och berättar om deras fortsatta arbete. Medverkar gör även Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, Johan Carlsson, gd, Folkhälsomyndigheten och Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd (S), Stockholms stad.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 19 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!