Värdering och implementering av nya läkemedel – med exempel från cancerområdet

Bengt Jönsson Nils Wilking

I rapporten av ekonomiprofessorn Bengt Jönsson och docenten i medicin Nils Wilking görs en analys av regionala skillnader i introduktion av nya läkemedel mot cancer.

vardering_och_implementering_av_nya_lakemedel_1.pdf 1,3 MB PDF

Dessa skillnader har ökat under de senaste åren. Dock går det inte att se motsvarande skillnader i vårdresultat.

Författarna motsätter sig tanken att introduktionen av nya läkemedel ska styras centralt av staten eller Sveriges kommuner och landsting (SKL). Inte heller priset på läkemedel ska fastställas på nationell nivå, menar de. Det är landstingen som har budgetansvaret och sitter på kunskapen om nyttan av olika läkemedel. Forskarna föreslår följande modell för prissättning av läkemedel:

  • Den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gör en analys av kostnadseffektiviteten av ett visst läkemedel, men fattar inget formellt prisbeslut.
  • Landstingens inköpspris fastställs genom förhandlingar med läkemedelsföretagen där priset blir beroende av förväntad patientnytta och upphandlad kvantitet.

Läs mer om forskningsprogrammet Värdet av nya läkemedel.