Hur ska Sverige säkra tillgången på forskarutbildade?

Allt färre svenska studenter väljer att läsa forskarutbildningen, och många utländska doktorander i Sverige lämnar landet direkt efter examen. Påverkar detta Sveriges möjligheter att fortsatt vara en ledande innovations- och kunskapsnation? Välkommen till ett samtal om de framtida kompetensbehoven med företrädare för såväl de forskningsintensiva företagen Ericsson och AstraZeneca som lärosäten, universitetslärare och myndigheter.

Medverkande

Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Anna Sandström, Science Policy and Relations Director Europe på AstraZeneca

Anna-Karin Samuelson, HR-chef på Ericsson Sverige

Sanna Wolk, ordförande för Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)

Michael Fored, studierektor vid forskarutbildningen på Karolinska institutet

Samtalets modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.