Hur står sig svensk biomedicin? En internationell utblick

Lars Niklasson

Kan Sverige fortsätta att vara ett av världens främsta länder inom områdena läkemedel, bioteknik och medicinteknik? Vad krävs i så fall av politiken, näringslivet och akademin? För att besvara dessa frågor behövs en ordentlig lägesbestämning: Vilka styrkor och svagheter finns det – och vilka hot och möjligheter?

rapport-biomedicin_2006.pdf 546,0 KB PDF

Författaren går igenom ett stort antal aktuella undersökningar och forskningsrapporter för att finna svar på dessa frågor. Olika aktörer och deras aktiviteter står i fokus för intresset. Faktorer som styr utvecklingen inom sektorn identifieras, och därmed också vad man kan söka påverka.

Rapporten pekar ut potentiella åtgärder. Den lyfter fram valet mellan att konkurrera med andra länder genom att göra samma sak bättre och att konkurrera genom att välja andra nischer och utvecklingsvägar.

I ett appendix refereras iakttagelser och bedömningar framförda i ett rundabordssamtal med sex ledamöter av projektets referensgrupp: Anders Blanck, Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Sören Johansson, Elekta, Maj-Inger Nilsson, Stockholm BioRegion, Thomas Pollare, 3i, Anders Vedin, Medivir, och Ylva Williams, Invest in Sweden Agency (ISA).