Politik och marknad i framtidens sjukvård

Göran Arvidsson Bengt Jönsson

Efter många år av politisk och administrativ styrning av sjukvården gjorde marknadskrafterna sitt intåg. På sina håll sker nu en återgång till central planering samtidigt som ekonomisk åtstramning utlöst ett besparingsprogram i sjukvården. Vad kan vi förvänta oss av sjukvården i framtiden? Hur bör politik, marknad och professionella avgöranden förhålla sig till varandra?

Boken är skriven för en bred läsekrets och utgör slutrapporten från SNS-projekt: ”Nya spelregler för hälso- och sjukvården”. Författarna summerar dussintalet delstudier, inkluderande frågor om patientinflytande , organisations- och finansieringsformer, privata vårdgivare, läkemedel och tandvård. Boken mynnar ut i en skiss till ett framtida svenskt sjukvårdssystem som erbjuder god, effektiv vård för hela befolkningen men med annorlunda roller för politikerna och professionen än idag.