Hur underlätta för bättre beslut vid pensionssparande?

Mån 14 november 2016
Tid och plats

Måndag 14 november 2016, 15:00–16:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Tar vi ”rätt” beslut när vi pensionssparar? Många av oss sparar nog för lite för vår pension och vi kanske inte heller sparar på bästa sätt. Kan myndigheter och andra aktörer på pensionsmarknaden få oss att ta bättre beslut i vårt sparande för ålderns höst, utan stora förändringar i det befintliga pensionssystemet? Är i så fall nudge lösningen?

Att få människor att pensionsspara mer, och bättre, är något som diskuterats i såväl policykretsar som akademiska kretsar. I ett nytt nummer av SNS Analys, Nudge och pensioner,  presenterar Fredrik Carlsson, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, forskning om hur man kan påverka sparandet genom att uppmuntra människor att välja ”rätt”, så kallad nudge. Nudge handlar om att påverka människors beteende genom att göra små förändringar i beslutsmiljön, utan att ändra de alternativ som finns att välja mellan och själva rätten att välja.

Välkommen till ett seminarium för att diskutera hur nudge kan tillämpas och påverka våra beslut om pensionssparande, och även när och hur vi ska gå i pension.

Vid seminariet medverkar också Tomas Flodén, stabschef på AMF, Ole Settergren, chef för Analysavdelningen, Pensionsmyndigheten, och Solveig Zander, riksdagsledamot för Centerpartiet och medlem i riksdagens Pensionsgrupp.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Nya utmaningar för pensionssystemet som tar ett helhetsperspektiv på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Mötet leds av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 395 kronor. Antalet platser är begränsat. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 11 november debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.