Hyresrätten i Sverige – vem gynnas av nuvarande system?

Seminarium 2019.10.18

Ett argument för att hålla nere hyrorna på bostäder är att det underlättar för ekonomiskt svagare grupper att hitta en bostad. Men vem gynnas i praktiken av vårt nuvarande system? I en ny SNS-rapport analyserar forskaren Fredrik Kopsch med hjälp av nya data hur hyresrätterna är fördelade över olika inkomstgrupper. Han undersöker också hur marknaden för svarthandel fungerar.

Medverkande

Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap, Lunds universitet

Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, Sveriges Allmännytta

Stefan Ränk, koncernchef och vd, Einar Mattsson

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.