I spåren av finanskrisen, hur kan förtroendet för kapitalismen återupprättas?

Tor 18 april 2013
Tid och plats

Torsdag 18 april 2013, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Etik och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare men toppar de bolagsstyrelsernas agendor? Colin Mayer, professor i företagsekonomi vid Oxforduniversitetet, efterlyser former för bolagsstyrning som främjar samhällsansvar och hindrar etiska övertramp.

En av världens ledande forskare inom bolagsstyrning, COLIN MAYER, kommer till SNS för att diskutera sin nya bok. I Firm Commitment – Why the corporation is failing us and how to restore trust in it analyserar han de senaste årens stora företagsskandaler. Han är kritisk till de politiska åtgärder som diskuteras i finanskrisens spår.

De nya regleringarna, med syfte att förstärka ägarnas styrning, riskerar att skada målen om långsiktighet och ansvar i näringslivet. I stället behövs en mångfald av ägarformer och bolagsmodeller som får konkurrera med varandra. England och USA borde dra lärdomar av den nordiska modellen med A- och B-aktier som ett sätt att främja långsiktighet, anser Mayer.

Kommenterar gör HANS THRANE NIELSEN, aktiechef och ansvarig för ägarstyrning på Storebrand. Hans Thrane Nielsen har lång erfarenhet av bolagsstyrningsfrågor, han har bl.a. varit med och tagit fram den norska koden för bolagsstyrning samt suttit i styrelsen för NUES, det norska ägarstyrningsrådet. Storebrand förvärvade SPP 2007 och blev därigenom en av de största förvaltarna av svenskt pensionskapital och ägare till svenska börsbolag.

MIA ODABAS, frilansjournalist, leder mötet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 495 kr för SNS medlem* och 995 kr för icke-medlem och frukost ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Vid avanmälan efter den 16 april eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften. Anmälan sker via formuläret nedan.

Varmt välkommen!

*Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.