IIES/SNS International Policy Talks: Effekterna av flyktinginvandringen till EU

Seminarium 2018.10.10

Hur ser flyktingströmmarna till Europa ut i praktiken? Vilka samhällsekonomiska effekter har permanenta respektive temporära uppehållstillstånd? Och varför är det så svårt att komma överens om en gemensam migrationspolitik i EU? Uta Schönberg, professor i nationalekonomi vid University College London, presenterar sin forskning om de politiska och ekonomiska dimensionerna av flyktinginvandringen till EU.

IIES/SNS International Policy Talks: Effekterna av flyktinginvandringen till EU

Medverkande

03:10 Uta Schönberg, professor i nationalekonomi, University College London

27:06 Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet samt ordförande i Delegationen för migrationsstudier (Delmi)

42:25 Daniel Sjöberg, politiskt sakkunnig hos Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L)

56:24 Paneldiskussion

Samtalet leds av Agneta Berge, doktorand vid IIES.