Nina Drange: Förskola viktig för integration

Intervju 2018.06.04

Nina Drange, Senior Researcher, Statistisk Sentralbyrå Norge, intervjuas av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.