IIES/SNS International Policy Talks: Effektiva åtgärder för att minska könsskillnaderna på arbetsmarknaden

Vilket är det mest effektiva sättet att minska skillnaderna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden? Sveriges nya jämställdhetsminister Åsa Lindhagen kommer till SNS för att diskutera detta utifrån aktuell forskning med bland andra nationalekonomiprofessorn Barbara Petrongolo.

Inför internationella kvinnodagen bjuder SNS in till ett samtal med Sveriges nya jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Debatten om jämställdhetsreformer på arbetsmarknaden handlar i dag ofta om uttaget av föräldraförsäkringen. Traditionellt sett har åtgärder såsom utbyggd barnomsorg och sambeskattningens avskaffande varit viktiga. Men vad säger aktuell forskning om vilka åtgärder som är mest effektiva?

Nationalekonomiprofessorn Barbara Petrongolo har studerat hur olika åtgärder påverkar sysselsättningsgraden och inkomstnivån för kvinnor som grupp. Hon analyserar effekterna av subventionerad barnomsorg och olika typer av föräldraförsäkringssystem och undersöker vilken roll ökade ekonomiska incitament för att arbeta – riktade till både kvinnor och män – spelar i detta sammanhang.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen deltar i samtalet och berättar om hur regeringen ser på olika typer av åtgärder och reformer.

Arizo Karimi, postdoktor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och Uppsala Center for Labor Studies, ger en forskarkommentar från ett svenskt perspektiv.

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet och SNS med syfte att förmedla nya insikter från ledande internationella nationalekonomer till den svenska policydebatten.

Medverkande

Arizo Karimi, postdoktor i nationalekonomi, Uppsala universitet och Uppsala Center for Labor Studies

Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Barbara Petrongolo, professor i nationalekonomi, Queen Mary University of London

Samtalet hålls på engelska och leds av Agneta Berge, doktorand i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 4 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!