IIES/SNS International Policy Talks: Effektiva åtgärder för att minska könsskillnaderna på arbetsmarknaden

Seminarium 2019.03.06

Vilket är det mest effektiva sättet att minska skillnaderna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden? Sveriges nya jämställdhetsminister Åsa Lindhagen kommer till SNS för att diskutera detta utifrån aktuell forskning med bland andra nationalekonomiprofessorn Barbara Petrongolo.

Medverkande

Arizo Karimi, postdoktor i nationalekonomi, Uppsala universitet och Uppsala Center for Labor Studies

Åsa Lindhagen (MP), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Barbara Petrongolo, professor i nationalekonomi, Queen Mary University of London

Samtalet hålls på engelska och leds av Agneta Berge, doktorand i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.