IIES/SNS International Policy Talks: Eric Verhoogen om företagens anpassning till ny teknologi

Tis 28 augusti 2018

Välkommen till ett seminarium där Columbiaprofessorn Eric Verhoogen presenterar sin forskning om industriell utveckling och införandet av ny teknologi i företag.

Vad förklarar att företag ofta dröjer med att ta till sig och anpassa sin verksamhet till ny tillgänglig teknologi på marknaden? Det frågar sig Eric Verhoogen, professor i nationalekonomi vid Columbiauniversitetet. Hans forskning kretsar kring industriell utveckling, innovation och handel. Verhoogen har studerat vilken betydelse organisatoriska hinder har för införandet av ny teknik. Och hur drivkrafterna ser ut för olika nyckelaktörer inom ett företag för att anpassa sina och organisationens arbetssätt till nya tekniker.

Kommenterar utifrån sin egen forskning gör Tessa Bold, lektor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet och SNS med syfte att förmedla nya insikter från ledande internationella nationalekonomer till den svenska policydebatten.

Medverkande

Eric Verhoogen, professor i nationalekonomi vid Columbiauniversitetet.
Tessa Bold, lektor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.

Samtalet leds av Robert Östling, lektor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 295 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 24 augusti eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Välkommen!