IIES/SNS International Policy Talks: Könsskillnader på arbetsmarknaden – hur kan glastaket förklaras?

Mån 17 december 2018
Tid och plats

Måndag 17 december 2018, 09:00–10:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Varför är kvinnor fortsatt underrepresenterade i toppen av inkomstfördelningen trots de framsteg som har gjorts på jämställdhetsområdet i övrigt? Marianne Bertrand, professor i nationalekonomi vid University of Chicago, presenterar sin forskning om det så kallade glastaket för kvinnor.

Skillnader i utbildning, psykologiska attribut och en ojämn fördelning av det obetalda hemarbetet har tidigare använts för att förklara varför kvinnor inte i lika stor utsträckning som män tar plats bland de som tjänar mest i samhället. Marianne Bertrand, en av världens mest framstående forskare inom fältet, har studerat vilken roll dessa traditionella förklaringsmodeller spelar idag. Hon har även identifierat ett antal förändrade strukturer – både på arbetsmarknaden och i hemmet – som kan förklara att glastaket fortfarande gör sig gällande trots stora framsteg på jämställdhetsområdet.

Kommenterar från ett svenskt perspektiv gör Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Institutet for social forskning (SOFI), Stockholms universitet och Joacim Tåg, ekon.dr. och programchef vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet och SNS med syfte att förmedla nya insikter från ledande internationella nationalekonomer till den svenska policydebatten.

Medverkande

Marianne Bertrand, professor i nationalekonomi, University of Chicago Booth School of Business
Johanna Rickne, professor i nationalekonomi, Institutet for social forskning (SOFI), Stockholms universitet
Joacim Tåg, ekon.dr. och programchef, Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Samtalet hålls på engelska och leds av Robert Östling, docent i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Vid avanmälan efter den 14 december eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!