IIES/SNS International Policy Talks: Torsten Persson – vem blir politiker?

Tis 7 februari 2017
Tid och plats

Tisdag 7 februari 2017, 08:00–09:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Hur kan man undersöka frågan vem som blir politiker i Sverige? En ständigt aktuell fråga är om kraven på att politiker skall vara representativa går ut över kravet att de skall vara kompetenta.

Välkommen till ett seminarium med Torsten Persson som presenterar sin aktuella forskning om vilka som blir politiker i Sverige. I den första riktigt breda undersökningen av politikerurval har Persson – tillsammans med ett antal andra forskare – undersökt socioekonomisk bakgrund och kompetens hos olika kategorier politiker för att bland annat ta reda på om elitism eller meriter ligger till grund för urvalet.

IIES/SNS International Policy Talks är ett samarbete mellan Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet och SNS med syfte att förmedla nya insikter från ledande internationella nationalekonomer till den svenska policydebatten.

Medverkande

Jenny Madestam, är lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och disputerade 2009 vis Stockholms universitet, på en avhandling om ledarideal i politiska partier.
Torsten Persson är professor i nationalekonomi på IIES och Centennial Professor vid London School of Economics. Han har varit gästforskare på bland annat Harvard, Princeton och Berkeley. Perssons främsta forskningsintressen är makroekonomi, internationell och offentlig ekonomi samt politisk ekonomi.
Annie Reuterskiöld, är politikredaktör på tidskriften Fokus och medverkande i SR:s podd Det politiska spelet.

Samtalet leds av Agneta Berge, doktorand vid IIES.

Tid och plats

Tisdagen den 7 februari från kl. 08.00 till 09.15 i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från 07.45. Mötet börjar kl. 08:00.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 3 februari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!