Ilmar Reepalu om Välfärdsutredningen

Tis 22 november 2016
Tid och plats

Tisdag 22 november 2016, 10:00–11:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Den 22 november besöker utredaren Ilmar Reepalu SNS för att presentera en del av Välfärdsutredningen. Förslagen kommenteras av Karin Edmark, docent vid SOFI, Eva-Maj Mühlenbock, partner vid Advokatfirman Lindahl, och Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi.

Den del av Välfärdsutredningen som presenteras vid seminariet utreder förutsättningarna för, och föreslår hur, den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Enligt direktiven ska utredningen säkerställa dels att offentliga medel används till den verksamhet de är avsedda för, dels att eventuella överskott återförs till den verksamhet där de uppstått.

Ilmar Reepalu har tidigare flaggat för att utredningen kan komma att föreslå att möjligheterna till vinstuttag inom välfärdssektorn regleras.

Samtalet leds av John Chrispinsson, journalist och författare.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, press och särskilt inbjudna. Avgiften är 695 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 18 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap
Varmt välkommen!